Tải Địa lí 7

Địa lí 7

Năm xuất bản: 2019

Loại sách: Sách giáo khoa

Xem sách
Đọc sách
Tải sách
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Mục lục

Phần một Thành phần nhân văn của môi trường
    Bài 1 Dân số
    Bài 2 Sự phân bố dân cư. Các chủng tộc trên thế giới
    Bài 3 Quần cư. Đô thị hóa
    Bài 4 Thực hành : Phân tích lược đồ dân số và tháp tuổi
Phần hai Các môi trường địa lí
    Chương I Môi trường đới nóng. Hoạt động kinh tế của con người ở đới nóng
    Chương II Môi trường đới ôn hòa, hoạt động kinh tế của con người đới ôn hòa
    Chương III Môi trường hoang mạc. Hoạt động kinh tế của con người ở hoang mạc
    Chương IV Môi trường đới lạnh. Hoạt động kinh tế của con người ở đới lạnh
    Chương V Môi trường vùng núi. Hoạt động kinh tế của con người vùng núi
Phần ba Thiên nhiên và con người ở các châu lục
    Bài 25 Thế giới rộng lớn và đa dạng
    Chương VI Châu Phi
    Chương VII Châu Mĩ
    Chương VIII Châu Nam Cực
    Chương IX Châu Đại Dương
    Chương X Châu Âu
Bảng tra cứu thuật ngữ

Thông tin

Bản quyền
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản
2019
Số trang
191 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Tác giả

Tổng Chủ biên
Nguyễn Dược
Chủ biên
Phan Huy Xu
Tác giả
Nguyễn Hữu Danh, Mai Phú Thanh

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 7