Giáo án Sinh học 7 bài 6: Trùng kiết lị và trùng sốt rét

Bùi Thế Hiển
Bùi Thế Hiển 20 Tháng một, 2021

GIÁO ÁN SINH HỌC 7

Giáo án Sinh học 7 bài 6: Trùng kiết lị và trùng sốt rét với nội dung được biên soạn chi tiết sẽ giúp các em hiểu được đặc điểm cấu tạo của trùng sốt rét và trùng kiết lị phù hợp với lối sống kí sinh, chỉ rõ được những tác hại do 2 loại trùng này gây ra và cách phòng chống bệnh sốt rét.

Giáo án Sinh học 7 bài 5: Trùng biến hình và trùng giày

Bài 6: TRÙNG KIẾT LỊ VÀ TRÙNG SỐT RÉT

I. MỤC TIÊU:

Sau khi học xong bài này, HS có khả năng:

1. Kiến thức:

 • Nêu được đặc điểm cấu tạo và lối sống của trùng sốt rét và trùng kiết lị phù hợp với lối sống kí sinh.
 • Hiểu rõ được tác hại do trùng sốt rét và trùng kiết lị gây ra và cách phòng chống.

2. Kĩ năng:

 • Phát triển kỹ năng quan sát, so sánh, phân tích, tổng hợp.
 • Kỹ năng hoạt động nhóm.

3. Thái độ:

- Giáo dục ý thức yêu thích bộ môn.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC:

1. Chuẩn bị của giáo viên:

 • Tranh ảnh liên quan tới bài học
 • Bảng phụ

2. Chuẩn bị của học sinh:

- Đọc bài trước ở nhà

III. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC:

 • Phương pháp trực quan
 • Phương pháp dùng lời
 • Phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm nhỏ.

IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ

- Cơ thể trùng giày có cấu tạo phức tạp hơn trùng biến hình như thế nào?

Yêu cầu:

 • Nhân của trùng giày khác với nhân của trùng biến hình ở chỗ: số lượng nhiều (1 nhân lớn, 1 nhân bé), hình dạng khác nhau.
 • Không bào co bóp của trùng giày khác không bào co bóp của trùng biến hình ở chỗ: chỉ có 2 nhưng ở vị trí cố định, có túi chứa hình cầu ở giữa, và các rãnh dẫn chất bài tiết xung quanh.

3. Bài mới:

3.1. Mở bài

3.2. Hoạt động chính

20 Tháng một, 2021

Nếu bạn không thấy nội dung bài viết được hiển thị. Vui lòng tải về để xem. Nếu thấy hay thì các bạn đừng quên chia sẻ cho bạn bè nhé!