Giáo án Sinh học 12 bài 8: Qui luật Menđen - Qui luật phân li

Bùi Thế Hiển
Bùi Thế Hiển 20 Tháng một, 2021

Giáo án môn Sinh học lớp 12

Giáo án Sinh học 12 bài 8: Qui luật Menđen - Qui luật phân li để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Sinh học 12 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Giáo án Sinh học 12 bài 5: Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

Giáo án Sinh học 12 bài 6: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

Giáo án Sinh học 12 bài 7: Quan sát các dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể trên tiêu bản cố định và tiêu bản tạm thời

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC.

1. Kiến thức:

  • Trình bày được thí nghiệm và giải thích kết quả thí nghiệm của Menđen.
  • Phát biểu qui luật phân li.
  • Giải thích được cơ sở tế bào của qui luật phân li.
  • Nêu được điều kiện nghiệm đúng của qui luật phân li.

2. Kĩ năng: Quan sát và phân tích kênh hình để từ đó thu nhận kiến thức.

3. Thái độ: HS có ý thức vận dụng kiến thức về qui luật phân li vào thực tiễn sản xuất.

II. CHUẨN BỊ.

1. Giáo viên: Giáo án, SGK, Hình 8.2 SGK.

2. Học sinh: SGK, ôn tập kiến thức lớp 9

III. PHƯƠNG PHÁP: Vấn đáp tìm tòi

IV. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC.

1. Ổn định tổ chức: Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số.

2. Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra.

3. Bài mới:

Hoạt động của thầy và trò

Nội dung kiến thức cơ bản

* Hoạt động1: Phương pháp nghiên cứu di truyền của Men đen.

GV: Phương pháp lai và phân tích con lai của Menđen được thể hiện như thế nào?

HS: Trình bày các bước trong phương pháp lai và phân tích con lai của Menđen.

Nêu thí nghiệm và cách suy luận của Menđen.

GV: Nhận xét và bổ sung để hoàn thiện kiến thức.

* Hoạt động 2: Tìm hiểu về hình thành giả thuyết khoa học.

GV: Menđen đã đưa ra giả thuyết như thế nào để giải thích kết quả phân li kiểu gen ở F1: 1:2:1?

HS: Nghiên cứu thông tin SGK, trình bày giả thuyết và viết sơ đồ lai.

GV: Nhận xét, đánh giá, bổ sung để hoàn thiện kiến thức.

GV: Theo em Men đen đã thực hiện phép lai như thế nào để kiểm tra lại giả thuyết của mình?

HS: Lai cây dị hợp với cây đồng hợp tử lặn aa.

GV: Hãy phát biểu nội dung của qui luật phân li theo thuật ngữ hiện đại?

HS: Tham khảo phần in nghiên SGK trang 35, liên hệ kiến thức lớp 9 trả lời.

* Hoạt động 3: Cơ sở tế bào học của qui luật phân li.

GV: Yêu cầu HS quan sát hình 8.2 SGK phóng to và cho biết: Hình này thể hiện điều gì? Vị trí của alen A so với alen a trên NST? Sự phân li của NST và sự phân li của các gen trên đó? Tỉ lệ giao tử chứa alen A và tỉ lệ chứa alen a? (ngang nhau)

Điều gì quyết định tỉ lệ này?

HS: Nghiên cứu thông tin SGK trang 35 và 36 để trả lời.

I. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU DI TRUYỀN CỦA MEN ĐEN.

* Phương pháp lai và phân tích con lai của Menđen.

- Tạo dòng thuần về từng tính trạng.

- Lai các dòng thuần chủng khác biệt về 1 hoặc 2 tính trạng rồi phân tích kết quả lai ở F1, F2, F3.

- Sử dụng toán xác suất để phân tích kết quả lai sau đó đưa ra giả thuyết để giải thích kết quả.

- Tiến hành thí nghiệm chứng minh cho giả thuyết.

* Thí nghiệm và cách suy luận khao học của Menđen.

SGK trang 34

II. HÌNH THÀNH HỌC THUYẾT KHOA HỌC.

1. Nội dung giả thuyết:

- Mỗi tính trạng dều do 1 cặp nhân tố di truyền qui định. Trong tế bào nhân tố di truyền không hòa trộn vào nhau.

- Bố (mẹ) chỉ truyền cho con (qua giao tử)

1 trong 2 thành viên của nhân tố di truyền.

- Khi thụ tinh, các giao tử kết hợp với nhau một cách ngẫu nhiên tạo nên các hợp tử.

2. Kiểm tra giả thuyết:

- Bằng phép lai phân tích (lai kiểm nghiệm): Tiến hành ở 7 tính trạng khác nhau, cho F1 lai với cây hoa trắng cho tỉ lệ kiểu hình xấp xỉ 1:1

- Sơ đồ lai như dự đoán của Men đen.

3. Nội dung qui luật:

- Mỗi tính trạng được qui định bởi 1 cặp alen.

- Các alen của bố, mẹ tồn tại trong tế bào của cơ thể con một cách riêng rẽ, không hòa trộn vào nhau.

- Khi hình thành giao tử, các thành viên của cặp alen phân li đồng đều về các giao tử, nên 50% số giao tử chứa alen này và 50% số giao tử chứa alen kia.

III. CƠ SỞ TẾ BÀO HỌC CỦA QUI LUẬT PHÂN LI.

- Trong tế bào sinh dưỡng, các gen và các NST luôn tồn tại thành từng cặp. Các gen nằm trên các NST.

- Khi giảm phân tạo giao tử, các thành viên của một cặp alen, mỗi NST trong từng cặp NST tương đồng phân li đồng đều về các giao tử.

- Lôcut: là vị trí xác định của gen trên NST.

- Alen: là những trạng thái khác nhau của cùng 1 gen.

4. Củng cố:

1. Nếu bố mẹ đem lai không thuần chủng, các alen của một gen không có quan hệ trội lặn hoàn toàn mà là đồng trội (mỗi alen biểu hiện kiểu hình của riêng mình) thì qui luật phân li của Men đen còn đúng hay không? Tại sao?

2. Cần làm gì để biết chính xác kiểu gen của một cá thể có kiểu hình trội?

(Cần sử dụng phép lai phân tích)

5. Dặn dò:

  • Học bài và trả lời các câu hỏi cuối bài trong SGK.
  • Đọc trước bài 9.
20 Tháng một, 2021

Nếu bạn không thấy nội dung bài viết được hiển thị. Vui lòng tải về để xem. Nếu thấy hay thì các bạn đừng quên chia sẻ cho bạn bè nhé!