Trả lời câu hỏi Bài 25 trang 102 SGK Công nghệ 12

Dựa vào kiến thức đã học, em hãy cho biết biểu thức tính hệ số biến áp của máy biến áp một pha?


Đề bài

Dựa vào kiến thức đã học, em hãy cho biết biểu thức tính hệ số biến áp của máy biến áp một pha?

Lời giải chi tiết

Gọi N1, N2 lần lượt là số vòng dây mỗi pha của cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp.

U1, U2 lần lượt là điện áp sơ cấp và thứ cấp của máy biến áp.

Hệ số biến áp của máy biến áp một pha là:

Bài giải tiếp theo