Soạn âm nhạc lớp 9 Tiết 4 : Học hát: Bài Nụ cười

Giải bài tập âm nhạc lớp 9 Tiết 4 : Học hát: Bài Nụ cười


Câu 1: Học thuộc bài hát Nụ cười

Câu 2: Kể tên một vài bài hát Nga mà em biết.
Trả lời:
Đôi bờ, Chiều Matxcova, Triệu đóa hồng, Kachiusa, Tình ca du mục...

Bài giải tiếp theo
Soạn âm nhạc lớp 9 Tiết 5: Ôn tập bài hát: Nụ cười & Tập đọc nhạc: Giọng Mi thứ - TĐN số 2
Soạn âm nhạc lớp 9 Tiết 6: Ôn tập Tập học nhạc: TĐN số 2 ; Nhạc lí: Sơ lược về hợp âm & Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Trai-cốp-xki
Soạn âm nhạc lớp 9 Tiết 8: Học hát: Bài Nối vòng tay lớn.
Soạn âm nhạc lớp 9 Tiết 9: Nhạc lí: Giới thiệu về dịch giọng & Tập đọc nhạc: Giọng Pha trưởng – TĐN số 3.
Soạn âm nhạc lớp 9 Tiết 10: Ôn tập bài hát: Nối vòng tay lớn; Ôn tập Tập học nhạc: TĐN số 3 & Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý và bài hát Mẹ yêu con
Soạn âm nhạc lớp 9 Tiết 11: Học hát: Bài Lý kéo chài
Soạn âm nhạc lớp 9 Tiết 12: Ôn tập bài hát: Lí kéo chài & Tập đọc nhạc: Giọng Rê thứ - TĐN số 4
Soạn âm nhạc lớp 9 Tiết 13: Ôn tập Tập học nhạc: TĐN số 4 & Âm nhạc thường thức: Một số ca khúc mang âm hưởng dân ca.


Bài giải liên quan

Bài học liên quan