Lesson Four Unit starter - Family & Friends Special Edittion Grade 2

Giải bài tập Lesson Four Unit starter - Family & Friends Special Edittion Grade 2


1. Listen, point, and repeat.

Click here to listen


Script:

red: màu đỏ

yellow: màu vàng

pink: màu hồng

green: màu xanh lá

purple: màu tím

orange : màu cam

blue: màu xanh da trời

2. Circle the correct word.

Hướng dẫn:

2. green

3. pink

4. red

3. Match

Hướng dẫn:

1. purple: tím

2. green: xanh lá

3. red: đỏ

4. blue: xanh da trời

5. yellow: màu vàng

6. pink: màu hồng

7. orange: màu cam

Bài giải tiếp theo