Bài 1 : Hoạt động thở và cơ quan hô hấp

Giải tự nhiên và xã hội 3 SGK bài 1 trang 4, 5 hoạt động thở và cơ quan hô hấp với bài soạn ngắn gọn nhất.


LT

Kiến thức cần nhớ

- Cơ quan thực hiện việc trao đổi khí giữa cơ thể và môi trường bên ngoài được gọi là cơ quan hô hấp.

- Cơ quan hô hấp gồm : mũi, khí quản, phế quản và hai lá phổi.

- Nhờ hoạt động thở của cơ quan ho hấp mà cơ thể chúng luôn đủ khí ô-xi để sống. Nếu ngừng thở từ 3 đến 4 phút, người ta có thể bị chết.


Bài 1

Thực hành

Bạn hãy làm động tác thở sâu. Mô tả sự thay đổi của lồng ngực khi hít vào và thở ra.

Chỉ vị trí cơ quan hô hấp trên hình vẽ và trên cơ thể của mình.

Trả lời:

    - Khí hít vào thật sâu, lồng ngực phồng lên để nhận không khí. Khi thở ra hết sức, lồng ngực xẹp xuống, đẩy không khí ra ngoài.


Bài 2

Quan sát và trả lời

Chỉ vào hình 2 và nói cơ quan hô hấp gồm những bộ phân nào.

Chỉ vào hình 3 và nói đường đi của không khí khi hít vào, thở ra.

      

 

Trả lời:

   - Cơ quan hô hấp gồm: mũi, khí quản, lá phổi trái, lá phổi phái và phế quản.

   - Không khí đi vào từ mũi, đi qua khí quản vào hai lá phổi trái và phải. Ngược lại khi thở không khí từ phổi trả lại qua khí quản và thở ra từ mũi.

Bài giải tiếp theo
Bài 2 : Nên thở như thế nào ?
Bài 3: Vệ sinh hô hấp
Bài 4: Phòng bệnh đường hô hấp
Bài 5: Bệnh lao phổi
Bài 6: Máu và cơ quan tuần hoàn
Bài 7: Hoạt động tuần hoàn
Bài 8: Vệ sinh cơ quan tuần hoàn
Bài 9: Phòng bệnh tim mạch
Bài 10: Hoạt động bài tiết nước tiểu
Bài 11: Vệ sinh cơ quan bài tiết nước tiểu