Bài 18 Cuộc sống xung quanh

Giải Tự nhiên và Xã hội 1 SGK bài 18 trang 38, 39 cuộc sống xung quanh với bài soạn ngắn gọn nhất


Hoạt động 1

Hoạt động quan sát và trả lời: Hãy kể những gì bạn nhìn thấy trong bức tranh.

 

Gợi ý: Em hãy quan sát bức tranh và hãy kể những gì em nhìn thấy. Em nhìn thấy các bác nông dân đang làm gì? Các bạn học sinh đang làm gì trên sân trường? Bức tranh có nhiều cây xanh không?

Trả lời:

-   Em nhìn thấy con đường chính trước đường có Trường tiểu học Kim Đồng, có bưu điện và trạm y tế xã.

-   Các bạn học sinh đang chơi nhảy dây và đá cầu trên sân trường.

-   Các bác nông dân đang gặt lứa và tưới nước cho rau. Con trâu đang cày ruộng.

-   Cây cối xung quanh rất um tùm, có cây đa và một hồ nước.


Kiến thức cần nhớ

Đây là khung cảnh ở làng quê Việt Nam. Các bạn học sinh đang học tập tại ngôi trường tiểu học. Những bác nông dân đang lao động cấy cày. Cô y tá thì đang khám bệnh cho mọi người. Ai cũng đang lao động để góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Bài giải tiếp theo
Bài 19: Cuộc sống xung quanh ( tiếp theo)
Bài 20: An toàn trên đường đi học
Bài 21: Ôn tập xã hội

Bài học bổ sung
Bài 19: Cuộc sống xung quanh ( tiếp theo)