Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 2 tập 1 - trang 8, 9 - Tuần 2 - Tiết 1

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 8, 9 - Tiết 1 - Tuần 2 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Tiếng Việt lớp 2 tập 1


Lời giải chi tiết

Câu 1. Đọc bài Phần thưởng (SGK Tiếng Việt 2, tập một, trang 13) và trả lời câu hỏi:

a. Na là một cô bé như thế nào?

b. Vì sao Na học chưa giỏi nhưng xứng đáng nhận được phần thưởng?

c. Mẹ của Na đã vui mừng như thế nào khi Na nhận được phần thưởng?

d. Em học được điều gì qua tấm gương của bạn Na?

Trả lời:

a. Na là một cô bé tốt bụng và luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè những lúc gặp khó khăn.

b. Na học chưa giỏi nhưng xứng đáng nhận được phần thưởng vì bạn ấy có tấm lòng rất đáng quý.

c. Khi Na nhận phần thưởng, mẹ của Na vui mừng và lặng lẽ chấm khăn lên đôi mắt đỏ hoe.

d. Qua tấm gương của bạn Na, em sẽ cố gắng làm thật nhiều việc tốt giống bạn.

Câu 2. Khoanh vào chữ cái trước các từ viết đúng chính tả:

a. xoa đầu

b. con sâu

c. chim xâu

d. xân phơi.

Trả lời:

Các từ viết đúng chính tả là :

a. xoa đầu

b. con sâu

Câu 3. Khoanh vào chữ cái trước từ không thuộc nhóm từ ngữ về học tập:

a. học sinh

b. bàn ghế

c. cha mẹ

d. trường học

e. sách vở

g. dạy dỗ

h. nhà sàn

i. cô giáo

k. bạn bè

Trả lời:

Những từ không thuộc nhóm từ ngữ về học tập là :

c. cha mẹ

b. bàn ghế

h. nhà sàn

Bài giải tiếp theo
Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 2 tập 1 - trang 9, 10 - Tuần 2 - Tiết 2