Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 2 tập 1 - trang 46, 47 - Tuần 14 - Tiết 1

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 46, 47 - Tiết 1 - Tuần 14 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Tiếng Việt lớp 2 tập 1


Lời giải chi tiết

Câu 1. Đọc bài Câu chuyện bó đũa (SGK Tiếng Việt 2, tập một, trang 112) và làm theo các yêu cầu sau:

a. Tại sao người cha buồn phiền?

b. Nối từng ô ở cột A thích hợp ở cột B để có lời giải thích đúng:

c. Lời nói của người cha cuối truyện giúp em hiểu điều gì?

Trả lời:

a. Người cha buồn phiền vì thấy các con hay va chạm, không yêu thương nhau.

b. Nối cột A với cột B:

c. Lời nói của người cha ở cuối truyện giúp em hiểu ra : anh chị em trong gia đình phải biết yêu thương, đùm bọc lẫn nhau.

Câu 2. Điền vào chỗ trống:

a. l hay n?

ánh …….ắng, xóm …….àng, …….ồng bàn, …….o nê.

b. i hay ?

đ… ̉…. tốt, ch…….m hót, ch…….m ngưỡng, t…`…. kiếm.

Trả lời:

a. l hay n : ánh nắng, xóm làng, lồng bàn, no nê

b. i hay : điểm tốt, chim hót, chm ngưỡng, tìm kiếm

Câu 3. Điền dấu chấm hoặc dấu chấm hỏi vào ô trống cuối câu cho thích hợp:

a. Con xin phép mẹ cho con đi thăm bạn Nam 

b. Mẹ ơi, hôm nay mẹ có phải đi làm không 

c. Tâm ơi, cậu đọc xong truyện mới mua chưa 

d. Hà đi chơi với bố 

Trả lời:

a. Con xin phép mẹ cho con đi thăm bạn Nam.

b. Mẹ ơi, hôm nay mẹ có phải đi làm không ?

c. Tâm ơi, cậu đọc xong truyện mới mua chưa ?

d. Hà đi chơi với bố.

Câu 4. Gạch dưới những từ nói về tình cảm yêu thương giữa anh chị em và đặt câu vào dòng bên dưới:

yêu thương, phụng dưỡng, nhường nhịn, đùm bọc, dũng cảm, hòa thuận.

Trả lời:

Những từ nói về tình cảm yêu thương giữa anh chị em là :

yêu thương, nhường nhịn, đùm bọc, hòa thuận

Đặt câu :

- Em và chị Lan rất hòa thuận yêu thương nhau.

- Chị Lan thường nhường nhịn cho em đồ chơi đẹp.

- Anh chị em trong gia đình phải biết đùm bọc lẫn nhau.

Bài giải tiếp theo
Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 2 tập 1 - trang 47, 48 - Tuần 14 - Tiết 2