Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 2 tập 1 - trang 42, 43 - Tuần 13 - Tiết 1

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 42, 43 - Tiết 1 - Tuần 13 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Tiếng Việt lớp 2 tập 1


Lời giải chi tiết

Câu 1. Đọc bài Bông hoa Niềm Vui (SGK Tiếng Việt 2, tập một, trang 104) và trả lời câu hỏi:

a. Chi muốn hái bông hoa Niềm Vui để làm gì?

b. Vì sao cô giáo nói Chi hái 3 bông hoa Niềm Vui?

c. Em học được điều gì từ bạn Chi?

Trả lời:

a. Chi muốn hái bông hoa Niềm Vui để tặng cho bố vì bố em đang nằm bệnh viện.

b. Cô giáo nói Chi hái ba bông hoa vì một bông cho Chi, một bông cho mẹ, vì cả bố và mẹ đã dạy dỗ Chi thành một cô bé hiếu thảo.

c. Em học được ở bạn Chi lòng hiếu thảo dành cho cha mẹ.

Câu 2. Điền vào chỗ trống iê hay yê?

- h `……n lành

- l `……n mạch

-  qu…..…n luyến

- khu …….n bảo

- …….u mến

- đà đ… ̉….u

Trả lời:

- hiền lành                   - khun bảo

- liền mạch                   - u mến

- quyến luyến               - đà điểu

Câu 3. Khoanh vào chữ cái trước những dòng tách đúng hai bộ phận trả lời cho câu hỏi Ai? Làm gì? của câu:

a. Chi đến tìm / bông cúc màu xanh.

b. Cây / xòa cành ôm cậu bé.

c. Em học / thuộc bài thơ

d. Em / làm ba bài tập toán.

Trả lời:

Dòng tách đúng hai bộ phận trả lời câu hỏi Ai ? Làm gì ? của câu là :

b. Cây / xòa cành ôm cậu bé.

d. Em / làm ba bài tập toán.

Câu 4. Điền vào bảng các bộ phận của kiểu câu Ai? Làm gì? trong từng câu sau:

a. Ông tôi tỉa lá cho cây hoa hồng.

b. Mẹ đi chợ mua thức ăn.

c. Anh tôi ra đồng làm cỏ lúa với bố.

Câu

Ai?

Làm gì?

a

…….

…….

b

…….

…….

c

…….

…….

Trả lời:

Câu

Ai ?

Làm gì ?

a

Ông tôi

tỉa lá cho cây hoa hồng.

b

Mẹ

đi chợ mua thức ăn.

c

Anh tôi

ra đồng làm cỏ lúa với bố.

Bài giải tiếp theo
Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 2 tập 1 - trang 43, 44, 45 - Tuần 13 - Tiết 2