Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 2 tập 1 - trang 39, 40 - Tuần 12 - Tiết 1

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 39, 40 - Tiết 1 - Tuần 12 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Tiếng Việt lớp 2 tập 1


Lời giải chi tiết

Câu 1. Đọc bài Sự tích cây vú sữa (SGK Tiếng Việt 2, tập một, trang 96) và làm theo yêu cầu:

a. Nối ô ở giữa với hình ảnh của mẹ được gợi lên từ cây vú sữa:

b. Câu chuyện muốn nói với chúng ta điều gì?

Trả lời:

a.

b. Câu chuyện muốn nói tới tình yêu thương sâu nặng củe mẹ dành cho con.

Câu 2. Điền vào chỗ trống tr hoặc ch:

Sinh con giữa mùa đông

Áo mẹ …….e ấm quá

…….ẳng sợ gì buốt giá

Ấp ủ con …….ong lòng

Áo mẹ …….e màu hồng

Thay …….o lò sưởi ấy.

(Sưu tầm)

Trả lời:

Sinh con giữa mùa đông

Áo mẹ che ấm quá

Chẳng sợ gì buốt giá

Ấp ủ con trong lòng

Áo mẹ che màu hồng

Thay cho lò sưởi ấm.

Câu 3. Ghép 4 tiếng: thương, yêu, quý, mến thành các từ có hai tiếng.

Trả lời:

Các từ đó là : thương yêu, thương mến, yêu thương, yêu quý, yêu mến, quý mến, mến thương, mến yêu.

Câu 4. Từ chỉ tình cảm trong các câu sau bị dùng sai. Em hãy chữa lại cho đúng.

a. Ông bà thân mến!

b. Ông bà rất kính mến các cháu.

c. Em rất kính trọng bạn bè.

d. Thầy giáo rất kính yêu học sinh.

Trả lời:

a. Ông bà thân mến ! ⟹ Ông bà kính mến !

b. Ông bà rất kính mến các cháu. ⟹ Ông bà rất yêu quý các cháu.

c. Em rất kính trọng bạn bè. ⟹ Em rất yêu mến bạn bè.

d. Thầy giáo rất kính yêu học sinh. ⟹ Thầy giáo rất yêu thương học sinh.

Bài giải tiếp theo
Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 2 tập 1 - trang 40, 41 - Tuần 12 - Tiết 2