Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 2 tập 1 - trang 33, 34 - Tuần 10 - Tiết 1

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 33, 34 - Tiết 1 - Tuần 10 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Tiếng Việt lớp 2 tập 1


Lời giải chi tiết

Câu 1. Đọc bài Sáng kiến của bé Hà (SGK Tiếng Việt 2, tập một, trang 78) và trả lời câu hỏi:

a. Vì sao hai bố con Hà chọn ngày Lập Đông làm ngày ông bà?

b. Bé Hà có những điểm gì đáng quý?

c. Em học được gì về cách cư xử với ông bà qua câu chuyện trên?

Trả lời:

a. Hai bố con Hà chọn ngày Lập Đông làm ngày ông bà vì khi trời bắt đầu rét, mọi người bắt đầu chăm lo sức khỏe cho các cụ già.

b. Bé Hà rất yêu quý và kính trọng ông bà.

c. Câu chuyện khuyên các em phải biết kính trọng, yêu thương ông bà của mình.

Câu 2. Điền vào chỗ trống:

c hay k?

l hay n

cây …….ảnh

…….ập đông

…….ính yêu

ngày …….ễ

cái …….ính

thuyền …….an

…….ây sáng …….iến

ăn …….o

Trả lời:

c hay k ?

l hay n ?

cây cảnh

lập đông

kính yêu

ngày l

cái kính

thuyền nan

cây sáng kiến

ăn no

Câu 3. Khoanh tròn vào chữ cái trước nhóm từ chỉ người trong gia đình, họ hàng dưới đây:

a. Ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, bố, mẹ, chú, bác, cô.

b. Ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, bố, mẹ, cô giáo, thầy giáo.

Trả lời:

Chọn a. Ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, bố, mẹ, chú, bác, cô.

Câu 4.

a. Gạch dưới từ không thuộc nhóm từ chỉ người trong gia đình, họ hàng.

Ông, bà, cô, chú, thím, mợ, cậu, thím, bác sĩ, bác, anh, em, con cháu.

b. Gạch dưới từ không thuộc nhóm cùng với các từ còn lại trong mỗi dãy từ sau:

- Từ chỉ họ ngoại: ông ngoại, dì, cậu, mợ, thím, bà ngoại.

- Từ chỉ họ nội: ông nội, dì, bác, chú, thím, bà nội, cô.

Trả lời:

a. Gạch dưới từ không thuộc nhóm từ chỉ người trong gia đình, họ hàng.

Ông, bà, cô, chú, dì, mợ, cậu, thím, bác sĩ, anh, em, con cháu.

b. Từ không thuộc nhóm cùng với các từ còn lại trong mỗi dãy từ :

- Từ chỉ họ ngoại : ông ngoại, dì, cậu, mợ, thím, bà ngoại.

- Từ chỉ họ nội : ông nội, , bác, chú, thím, bà nội, cô.

Bài giải tiếp theo
Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 2 tập 1 - trang 34, 35 - Tuần 10 - Tiết 2