Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 2 tập 1 - trang 26, 27, 28 - Tuần 8 - Tiết 1

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 26, 27, 28 - Tiết 1 - Tuần 8 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Tiếng Việt lớp 2 tập 1


Lời giải chi tiết

Câu 1. Đọc bài Người mẹ hiền (SGK Tiếng Việt 2, tập một, trang 63) và trả lời câu hỏi:

a. Giờ ra chơi Minh và Nam đã làm gì?

b. Nối mỗi hành động và lời nói ở cột A với tình cảm, trách nhiệm của cô giáo đối với học sinh ở cột B cho phù hợp:

c. Vì sao cô giáo trong bài được gọi là người mẹ hiền? Khoanh vào ý em chọn.

A. Vì cô đã xin bác bảo vệ tha cho Nam và Minh.

B. Vì cô yêu thương và nghiêm khắc dạy bảo học sinh như một người mẹ.

C. Vì cô không trách phạt Nam và Minh.

Trả lời:

a. Giờ ra chơi Minh và Nam rủ nhau chui qua lỗ tường thủng để ra phố xem gánh xiếc.

b.

c. Cô giáo trong bài được gọi là người mẹ hiền vì :

B. Cô yêu thương và nghiêm khắc dạy bảo học sinh như một người mẹ.

Câu 2. Điền r, gi hoặc d vào chỗ trống:

   Đồng làng vương chút heo may

Mầm cây tỉnh ……..ấc vườn đầy tiếng chim

Hạt mưa mải miết trốn tìm

Cây đào trước cửa lim ……..im mắt cười

Quất gom từng ……..ọt nắng ……..ơi

Làm thành quả - trăm mặt trời vàng mơ.

(Đỗ Huỳnh Quang)

Trả lời:

 Đồng làng vương chút heo may

Mầm cây tỉnh giấc vườn đầy tiếng chim

Hạt mưa mải miết trốn tìm

Cây đào trước cửa lim dim mắt cười

 Quất gom từng giọt nắng rơi

Làm thành quả - trăm mặt trời vàng mơ.

Câu 3. Khoanh vào chữ cái trước nhóm từ chỉ hoạt động, trạng thái của các con vật:

a. ăn, chạy, nhảy, kêu, nằm.

b. hung dữ, hiền lành, mềm, cứng, dễ thương.

c. học sinh, giáo viên, bảo vệ, công nhân, thợ may.

Trả lời:

Chọn: a. ăn, chạy, nhảy, kêu, nằm

Câu 4. Gạch dưới những từ chỉ hoạt động, trạng thái có trong đoạn văn sau:

     Trên đồng cỏ, đàn trâu hiền lành gặm cỏ. Người chăn trâu ngồi trên con trâu đầu đàn thổi sáo véo von. Một con chim bay đến đậu trên sừng con trâu đầu đàn. Bỗng con chó của người chăn trâu chạy đến sủa vang làm con chim bay mất.

Trả lời:

     Trên đồng cỏ, đàn trâu hiền lành gặm cỏ. Người chăn trâu ngồi trên con trâu đầu đàn thổi sáo véo von. Một con chim bay đến đậu trên sừng con trâu đầu đàn. Bỗng con chó của người chăn trâu chạy đến sủa vang làm con chim bay mất.

Bài giải tiếp theo
Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 2 tập 1 - trang 28, 29 - Tuần 8 - Tiết 2