Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 2 tập 1 - trang 20, 21 - Tuần 6 - Tiết 1

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 20, 21 - Tiết 1 - Tuần 6 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Tiếng Việt lớp 2 tập 1


Lời giải chi tiết

Câu 1. Đọc bài Mẩu giấy vụn (SGK Tiếng Việt 2, tập một, trang 48) và trả lời câu hỏi:

a. Cô giáo hỏi các bạn học sinh điều gì khi thấy có mẩu giấy giữa cửa lớp?

b. Bạn gái nghe thấy mẩu giấy nói gì?

c. Em nghĩ đến điều gì qua việc làm của bạn gái trong truyện?

Trả lời:

a. Khi nhìn thấy có mẩu giấy giữa cửa lớp, cô giáo hỏi các bạn học sinh: lắng nghe và cho cô biết mẩu giấy đang nói gì.

b. Bạn gái nghe thấy mẩu giấy nói: “Các bạn ơi! Hãy bỏ tôi vào sọt rác!”

c. Qua việc làm của bạn gái trong truyện, em nghĩ mình nên giữ gìn trường lớp sạch, đẹp.

Câu 2. Điền vào chỗ trống s hoặc x:

 -……..e đạp

- ……..ông ngòi

- trăng ……..áng

- đường ……..a

Trả lời:

- xe đạp                      - trăng sáng

- sông ngòi                  - đường xa

Câu 3. Kể tên 3 đồ dùng học tập của em và cho biết em dùng chúng để làm gì.

 

Tên đồ dùng

Tác dụng

1

……..

……..

2

……..

……..

3

……..

……..

Trả lời:

 

Tên đồ dùng

Tác dụng

1

bút chì

vẽ tranh

2

sáp màu

tô màu lên tranh vẽ

3

sách giáo khoa

dùng để đọc bài và làm bài tập

Câu 4. Khoanh vào trước câu hỏi dùng để hỏi cho từ được gạch dưới:

a. Lan là học sinh giỏi nhất lớp.

- Lan có phải là học sinh giỏi nhất lớp không?

- Học sinh giỏi nhất lớp là ai?

- Ai là học sinh giỏi nhất lớp?

b. Môn học em yêu thích là môn Tiếng Việt.

- Em thích học môn nào nhất?

- Tiếng Việt là môn học em thích nhất có phải không?

- Môn học em thích nhất là môn gì?

Trả lời:

a. Lan là học sinh giỏi nhất lớp.

- Ai là học sinh giỏi nhất lớp ?

b. Môn học em thích nhất là môn Tiếng Việt.

- Môn học em thích nhất là môn gì ?

Bài giải tiếp theo
Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 2 tập 1 - trang 21, 22 - Tuần 6 - Tiết 2