Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 2 tập 1 - trang 13, 14 - Tuần 4 - Tiết 1

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 13, 14 - Tiết 1 - Tuần 4 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Tiếng Việt lớp 2 tập 1


Lời giải chi tiết

Câu 1. Đọc bài Bím tóc đuôi sam (SGK Tiếng Việt 2, tập một, trang 31) và trả lời câu hỏi:

a. Tuấn có những hành động nào trêu đùa Hà?

b. Vì sao Tuấn ngượng nghịu đến xin lỗi Hà?

c. Đọc lại câu cuối của bài và viết một câu về bài học em nhận được.

Trả lời: 

a. Để trêu đùa Hà, Tuấn sấn tới, nắm lấy bím tóc khiến Hà bị ngã.

b. Tuấn ngượng nghịu đến xin lỗi Hà vì thầy giáo đã phê bình và bảo Tuấn phải đối xử tốt với bạn gái.

c. Bài học em nhận được là : Cần phải đối xử tốt với các bạn gái.

Câu 2. Điền vào chỗ trống r, d hoặc gi:

Trâu lá đa

Bé tí tẹo

Cuống xỏ sẹo

Sợi ...ơm mùa

 

Que bắc vai

Thừng ...ạ ...ài

Em ...ọn đất

...ục trâu cày.

(Lữ Huy Nguyên)

Trả lời:

Trâu lá đa

Bé tí tẹo

Cuống xỏ sẹo

Sợi rơm mùa

 

Que bắc vai

Thừng rdài

Em dọn đất

Giục trâu cày.

Câu 3. Xếp các từ ngữ sau vào cột thích hợp trong bảng theo nhóm từ.

bác sĩ, bút chì, hoa, vịt, chim, kĩ sư, máy bay, nhãn.

Chỉ người

Chỉ vật

Chỉ cây cối

Chỉ con vật

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

Trả lời:

Chỉ người

Chỉ vật

Chỉ cây cối

Chỉ con vật

bác sĩ, kĩ sư

bút chì, máy bay

hoa, nhãn

vịt, chim

Câu 4. Viết câu trả lời vào chỗ trống cho phù hợp:

- Sinh nhật em là ngày nào? ……..

- Trường em tổ chức lễ khai giảng năm học vào ngày nào? ……..

Trả lời:

- Sinh nhật em là ngày 20 tháng 8.

- Trường em tổ chức lễ khai giảng năm học vào ngày 5 tháng 9.

Bài giải tiếp theo
Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 2 tập 1 - trang 15, 16 - Tuần 4 - Tiết 2