VIẾT SỔ TAY


Ghi vào sổ tay của em những ý chính trong những câu trả lời của Đô-rê-mon
Đô-rê-mon ơi! Giải thích hộ mình với: "Sách đỏ" là sách gì?


Nghe và nói lại từng mục trong bài "Vươn tới các vì sao”, ghi vào sổ tay những ý chính
Ngày 21-7-1969, lần đầu tiên tàu A-pô-lô đã đưa nhà du hành vũ trụ người Mĩ Am-xtơ-rông lên mặt trăng thực hiện ước mơ của con người.


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa