Unit 4: When's your birthday?


Lesson 1 Unit 4 trang 24 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

- Học cách nói về các ngày trong tháng.


Giải Lesson 2 Unit 3 trang 20 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

- Cách hỏi và trả lời về ngày sinh nhật. Các tháng trong năm.


Lesson 3 Unit 4 trang 28 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

- Học cách phát âm các âm "th", "ch". Viết thư, làm thiệp mời bạn đến dự sinh nhật.


Từ vựng Unit 4 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

- Các tháng trong năm - Cách hỏi về ngày sinh nhật


Ngữ pháp Unit 4 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

- Các các hỏi ngày - Hỏi đáp về ngày sinh nhật - Dùng số thứ tự để chỉ ngày tháng - Những câu nói chúc mừng


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến