Unit 19: What animal do you want to see?


Lesson 1 Unit 19 trang 58 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2
- Diễn tả ý muốn xem con vật nào đó trong sở thú. The weather's wonderful. Let's go to the zoo. Thời tiết thật đẹp. Chúng ta hãy tới sở thú nhé.


Lesson 2 Unit 19 trang 60 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2
Lý do muốn đi xem động vật và tại sao lại thích chúng.


Lesson 3 Unit 19 trang 62 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2
- Kể về việc đi đến sở thú, nói về những con vật. Hôm nay thời tiết đẹp. Mai và Nam thăm vườn thú Thủ Lệ. Có nhiều động vật và vài con trong số chúng rất đẹp.


Ngữ pháp Unit 19 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2
1. Hỏi đáp ai đó muốn xem động vật nào 2. Hỏi và đáp về ai đó thích loài vật nào 3. Hỏi và đáp lý do về sở thích một loài vật nào đó


Từ vựng Unit 19 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2
- Các từ chỉ tên loài vật và tính từ chỉ tính cách, đặc điểm. beautiful (adj) đẹp, dễ thương. Ex: A little girl is beautiful. Cô gái nhỏ dễ thương.


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa
Từ khóa phổ biến