Unit 16: Where's The Post Office?


Ngữ pháp Unit 16 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới
Hỏi đáp ai đó làm cách nào để đến được nơi nào đó Khi muốn hỏi ai đó làm cách nào để đến được một nơi nào đó, chúng ta có thể sử dụng cấu trúc sau


Lesson 1 Unit 16 trang 40 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới
No, it isn't. Turn left. It's on the corner of the street, next to the theatre. Không, không phải. Rẽ trái. Nó nằm ở góc con đường, kế bên nhà hát. Thank you.


Lesson 2 Unit 16 trang 42 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới
Hỏi và trả lời những câu hỏi về đi bằng cách nào để đến những nơi:the post office (bưu điện)/the supermarket (siêu thị)/the cinema (rạp chiếu phim)


Lesson 3 Unit 16 trang 44 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới
Mình rất vui bạn sẽ viếng thăm mình. Bạn có thể đi bằng xe buýt số 12 tại đường West và xuống xe ở trạm dừng thứ 5.


Vocabulary - Từ vựng - Unit 16 SGK Tiếng Anh 5 mới
Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 5 mới unit 16


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa
Bài học liên quan
Từ khóa phổ biến