Tuần 9 - Cùng em học Toán 3


Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 33, 34
Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 1 tuần 9 câu 1, 2, 3, 4 trang 33, 34 với lời giải chi tiết. Câu 1. Viết góc (vuông, không vuông), tên đỉnh và cạnh của các góc vào chỗ chấm ...


Giải câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 34, 35
Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 1 tuần 9 câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 34, 35 với lời giải chi tiết. Câu 5. Viết số thích hợp vào chỗ chấm...


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa
Bài học liên quan
Từ khóa phổ biến