Tuần 8 - Cộng đồng


Chính tả - Tuần 8 trang 35
1. Tìm và viết vào chỗ trống các từ:


Luyện từ và câu - Tuần 8 trang 36
1. Hãy xếp những từ dưới đây vào ô thích hợp trong bảng :


Chính tả - Tuần 8 trang 37
Tìm và viết vào chỗ trống các từ (chọn làm bài tập 1 hoặc 2):


Tập làm văn - Tuần 8 trang 38
Viết một đoạn văn (từ 5 đến 7 câu) kể về một người hàng xóm mà em quý mến.


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa
Bài học liên quan
Từ khóa phổ biến