Tuần 6 - Tới trường


Chính tả - Tuần 6 trang 25
1. Chọn chữ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống :


Luyện từ và câu - Tuần 6 trang 26
1. Điền từ vào ô trống theo hàng ngang. Biết rằng các từ ở cột được tô đậm có nghĩa là Buổi lễ mở đầu năm học mới.


Chính tả - Tuần 6 trang 27
1. Điền eo hoặc oeo vào chỗ trống :


Tập làm văn - Tuần 6 trang 28
Viết lại những điểu em đã kể trên lớp về buổi đầu em đi học thành một đoạn văn (từ 5 đến 7 câu).


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa