Tuần 5 - Cùng em học Toán 2


Giải Cùng em học Toán lớp 2 tập 1 - trang 18 - Tuần 5 - Tiết 1

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 18 - Tiết 1. 38 + 25 - Tuần 5 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 2 tập 1


Giải Cùng em học Toán lớp 2 tập 1 - trang 19, 20 - Tuần 5 - Tiết 2

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 19, 20 - Tiết 2. Hình chữ nhật - Hình tứ giác. Bài toán về nhiều hơn - Tuần 5 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 2 tập 1


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến