Tuần 4 - Cùng em học Toán 5


Giải Cùng em học Toán lớp 5 tập 1 - trang 15, 16 - Tuần 4 - Tiết 1

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 15, 16 - Tiết 1. Ôn tập và bổ sung về giải toán - Tuần 4 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 5 tập 1


Giải Cùng em học Toán lớp 5 tập 1 - trang 16, 17 - Tuần 4 - Tiết 2

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 16, 17 - Tiết 2. Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo). Luyện tập chung - Tuần 4 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 5 tập 1


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến