Tuần 35 - Cùng em học Tiếng Việt 5 tập 2


Giải câu 1, 2 trang 63, 64, 65
Giải Cùng em học tiếng việt lớp 5 tập 2 tuần 35 câu 1, 2 trang 63, 64, 65 với lời giải chi tiết. Câu 1a. Chàng trai trẻ mong ước điều gì trong lễ tốt nghiệp của mình?


Giải câu 3, 4, vui học trang 65, 66
Giải Cùng em học tiếng việt lớp 5 tập 2 tuần 35 câu 3, 4, vui học trang 65, 66 với lời giải chi tiết. Câu 4: Em hãy tả một người bạn thân thiết với em trong những năm em học ở trường tiểu học


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa