Tuần 34 - Bầu trời và mặt đất


Chính tả - Tuần 34 Trang 70

1 Nhớ lại và viết tên một số nước Đông Nam Á


Luyện từ và câu - Tuần 34 Trang 71

1 Thiên nhiên đem lại cho con người những gì ?


Chính tả - Tuần 34 Trang 73

Giải bài tập Chính tả - Tuần 34 Trang 73 - Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2


Tập làm văn - Tuần 34 Trang 74

Ghi lại nội dung chính của từng mục trong bài Vươn tới các vì sao (đã nghe). a) Chuyến bay đầu tiên của con người vào vũ trụ


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung