Tuần 34 - Nhân dân


Chính tả - Tuần 34 trang 66
(1) Điền vào chỗ trống :


Luyện từ và câu - Tuần 34 trang 67
1. Dựa theo nội dung bài Đàn bê của anh Hồ Giáo (Tiếng Việt 2, tập hai, trang 136), tìm những từ ngữ trái nghĩa điền vào chỗ trống :


Chính tả - Tuần 34 trang 68
Giải bài tập Chính tả - Tuần 34 trang 68 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2


Tập làm văn - Tuần 34 trang 69
Viết một đoạn văn ngắn kể về một người thân của em (bố, mẹ, chú hoặc dì,...) theo các câu hỏi gợi ý sau :


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa
Bài học liên quan
Từ khóa phổ biến