Tuần 34 - Cùng em học Toán 4


Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 56, 57

Giải Cùng em học Toán lớp 4 tập 2 tuần 34 câu 1, 2, 3, 4 trang 56, 57 với lời giải chi tiết. Câu 1 : Viết số thích hợp vào chỗ chấm: a) 25dm^2 = ... cm^2 ; 4200dm^2 = ... m^2 ; ...


Giải câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 57, 58, 59

Giải Cùng em học Toán lớp 4 tập 2 tuần 34 câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 57, 58, 59 với lời giải chi tiết. Câu 5 : Hãy vẽ hình chữ nhật có chiều dài 4cm, chiều rộng 3cm. Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật đó.


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến