Tuần 34 - Cùng em học Tiếng Việt 5 tập 2


Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 59, 60, 61
Giải Cùng em học tiếng việt lớp 5 tập 2 tuần 34 câu 1, 2, 3, 4 trang 59, 60, 61 với lời giải chi tiết. Câu 1c: Câu chuyện cho em bài học gì trong cuộc sống


Giải câu 5, 6, 7, vui học trang 62, 63
Giải Cùng em học tiếng việt lớp 5 tập 2 tuần 34 câu 5, 6, 7, vui học trang 62, 63 với lời giải chi tiết. Câu 7: Viết đoạn văn 5 - 7 câu tả một người bạn mà em yêu mến trong lớp.


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa