Tuần 34. Bầu trời và mặt đất


Soạn bài Sự tích chú Cuội cung trăng trang 131 SGK Tiếng Việt 3 tập 2

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 bài Sự tích chú Cuội cung trăng trang 131 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 5. Em tưởng tượng chú Cuội sống trên mặt trăng thế nào ?


Kể chuyện Sự tích chú Cuội cung trăng trang 132 SGK Tiếng Việt 3 tập 2

Giải bài tập Kể chuyện Sự tích chú Cuội cung trăng trang 132 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Đề bài: Kể lại từng đoạn câu chuyện Sự tích chú Cuội cung trăng.


Chính tả bài Thì thầm trang 133 SGK Tiếng Việt 3 tập 2

Giải câu 1, 2, 3 Chính tả bài Thì thầm trang 133 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 3. a) Điền vào chỗ trống tr hay ch ? Giải câu đố.


Soạn bài Mưa trang 134 SGK Tiếng Việt 3 tập 2

Giải câu 1, 2, 3, 4 bài Mưa trang 134 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 2. Cảnh sinh hoạt gia đình ngày mưa ấm cúng như thế nào ?


Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên trang 135 SGK Tiếng Việt 3 tập 2

Giải câu 1, 2, 3 Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên trang 135 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 1. Theo em, thiên nhiên đem lại cho con người những gì?


Soạn bài Trên con tàu vũ trụ trang 136 SGK Tiếng Việt 3 tập 2

Giải câu 1, 2, 3, 4 bài Trên con tàu vũ trụ trang 136 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 1. Lúc bắt đầu bay, anh Ga-ga-rin cảm thấy thế nào ?


Chính tả Dòng suối thức trang 137 SGK Tiếng Việt 3 tập 2

Giải câu 1, 2, 3 Chính tả Dòng suối thức trang 137 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 3. a) Điền vào chỗ trống ch hay tr ?


Tập làm văn: Nghe - kể: Vươn tới các vì sao trang 139 SGK Tiếng Việt 3 tập 2

Giải câu 1, 2 Tập làm văn: Nghe - kể: Vươn tới các vì sao trang 139 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 1. Nghe và nói lại từng mục trong bài Vươn tới các vì sao.


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Từ khóa phổ biến