Tuần 33 - Cùng em học Tiếng Việt 5 tập 2


Giải câu 1, 2, 3 trang 56, 57
Giải Cùng em học tiếng việt lớp 5 tập 2 tuần 33 câu 1, 2, 3 trang 56, 57 với lời giải chi tiết. Câu 3: Dùng dấu ngoặc kép vào vị trí thích hợp trong các câu sau


Giải câu 4, 5, 6, vui học trang 58, 59
Giải Cùng em học tiếng việt lớp 5 tập 2 tuần 33 câu 4, 5, 6, vui học trang 58, 59 với lời giải chi tiết. Câu 6: Viết đoạn văn 5 - 7 câu tả một người em mới gặp một lần nhưng để lại cho em nhiều ấn tượng


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa