Tuần 32 - Tình yêu cuộc sống


Chính tả - Tuần 32 trang 91

Giải câu 1, 2 bài Chính tả - Tuần 32: Vương quốc vắng nụ cười trang 91, 92 VBT Tiếng Việt 4 tập 2. Câu 1: Điền những chữ bị bỏ trống để hoàn chỉnh một trong hai mẩu chuyện dưới đây. Biết rằng: Những chữ bị bỏ trống trong mẩu chuyện sau bắt đầu bằng s hoặc x


Luyện từ và câu - Thêm trạng ngữ chỉ thời gian cho câu trang 92, 93, 94

Giải câu 1, 2, 3 bài Luyện từ và câu - Thêm trạng ngữ chỉ thời gian cho câu trang 92, 93, 94 VBT Tiếng Việt 4 tập 2. Câu 3: Thêm trạng ngữ thích hợp vào những câu chưa có trạng ngữ nói trên để đoạn văn được mạch lạc.


Tập làm văn - Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả con vật trang 94, 95

Giải câu 1, 2, 3 bài Tập làm văn - Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả con vật trang 94, 95 VBT Tiếng Việt 4 tập 2. Câu 3: Quan sát hoạt động của một con vật mà em yêu thích và viết một đoạn văn ngắn miêu tả hoạt động của con vật đó.


Luyện từ và câu - Thêm trạng ngữ chỉ nguyên nhân cho câu trang 96

Giải câu 1, 2, 3 bài Luyện từ và câu - Thêm trạng ngữ chỉ nguyên nhân cho câu trang 96 VBT Tiếng Việt lớp 4 tập 2. Câu 1: Gạch dưới bộ phận trạng ngữ trong các câu sau


Tập làm văn - Luyện tập xây dựng mở bài, kết bài trong bài văn miêu tả con vật trang 96, 97

Giải câu 1, 2, 3 bài Tập làm văn - Luyện tập xây dựng mở bài, kết bài trong bài văn miêu tả con vật trang 96, 97 VBT Tiếng Việt 4 tập 2. Câu 2: Viết đoạn mở bài cho bài văn tả con vật em vừa làm trong tiết tập làm văn trước theo cách mở bài gián tiếp :


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến