Tuần 32 - Ngôi nhà chung


Chính tả - Tuần 32 Trang 61
(1) điền vào ô trống a) l hoặc n


Luyện từ và câu - Tuần 32 Trang 62
1 a) Khoanh tròn các dấu hai chấm trong đoạn văn sau :


Chính tả - Tuần 32 Trang 63
Giải bài tập Chính tả - Tuần 32 Trang 63 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2


Tập làm văn - Tuần 32 Trang 64
Viết một đoạn vân (từ 7 đến 10 câu) kể lại một việc tốt em đã làm để góp phần bảo vệ môi trường (chăm sóc cây hoa, quét dọn rác ở lớp, dọn vệ sinh đường làng, đường phổ,...).


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa