Tuần 32 - Cùng em học Tiếng Việt 5 tập 2


Giải câu 1, 2, 3 trang 52, 53

Giải Cùng em học tiếng việt lớp 5 tập 2 tuần 32 câu 1, 2, 3 trang 52, 53 với lời giải chi tiết. Câu 2: Điền dấu phẩy vào vị trí thích hợp trong đoạn văn sau


Giải câu 4, 5, 6, vui học trang 53, 54, 55

Giải Cùng em học tiếng việt lớp 5 tập 2 tuần 32 câu 4, 5, 6, vui học trang 53, 54, 55 với lời giải chi tiết. Câu 6: viết đoạn mở bài cho bài văn tả một cảnh mà em thích


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung