Tuần 31. Ngôi nhà chung


Soạn bài Bác sĩ Y-éc-xanh trang 106 SGK Tiếng Việt 3 tập 2

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 bài Bác sĩ Y-éc-xanh trang 106 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 1. Vì sao bà khách ao ước được gặp bác sĩ Y-éc-xanh?


Kể chuyện Bác sĩ y-éc-xanh trang 107 SGK Tiếng Việt 3 tập 2

Giải bài tập Kể chuyện Bác sĩ y-éc-xanh trang 107 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Đề bài: Kể lại câu chuyện Bác sĩ Y-éc-xanh theo lời của bà khách


Chính tả bài Bác sĩ Y-éc-xanh trang 108 SGK Tiếng Việt 3 tập 2

Giải câu 1, 2 Chính tả bài Bác sĩ Y-éc-xanh trang 108 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 2. a) Điền vào chỗ trống d hay r hay gi ? Giải câu đố.


Soạn bài Bài hát trồng cây trang 109 SGK Tiếng Việt 3 tập 2

Giải câu 1, 2, 3 bài Bài hát trồng cây trang 109 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 1. Cây xanh mang lại những gì cho con người?


Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Các nước. Dấu phẩy trang 110 SGK Tiếng Việt 3 tập 2

Giải câu 1, 2, 3 Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Các nước. Dấu phẩy trang 110 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 1. Kể tên một vài nước mà em biết. Hãy chỉ vị trí các nước ấy trên bản đồ (hoặc quả địa cầu).


Soạn bài Con cò trang 111 SGK Tiếng Việt 3 tập 2

Giải câu 1, 2, 3 bài Con cò trang 111 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 1. Con cò bay trong khung cảnh thiên nhiên như thế nào ?


Chính tả bài Bài hát trồng cây trang 112 SGK Tiếng Việt 3 tập 2

Giải câu 1, 2, 3 Chính tả bài Bài hát trồng cây trang 112 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 2. Điền vào chỗ trống : a) rong, dong hay giong?


Tập làm văn: Thảo luận về bảo vệ môi trường trang 112 SGK Tiếng Việt 3 tập 2

Giải câu 1, 2 Tập làm văn: Thảo luận về bảo vệ môi trường trang 112 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 2. Viết một đoạn văn ngắn thuật lại ý kiến của các bạn trong nhóm em về những việc cần làm để bảo vệ môi trường.


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến