Tuần 30 - Nam và nữ


Chính tả - Tuần 30 trang 74, 75

Giải câu 1, 2 bài Chính tả - Tuần 30: Cô gái của tương lai trang 74, 76 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 2. Câu 1: Viết lại tên các danh hiệu và huân chương dưới đây cho đúng quy tắc viết hoa :


Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ : Nam và Nữ trang 75, 76

Giải câu 1, 2, 3 bài Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ: Nam và nữ trang 75, 76 VBT Tiếng Việt 5 tập 2. Câu 1: Dưới đây là những phẩm chất quan trọng nhất của nam giới và nữ giới theo quan niệm của một số người.


Tập làm văn - Ôn tập về tả con vật trang 77, 78

Giải câu 1, 2 bài Tập làm văn - Ôn tập về tả con vật trang 77, 78 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 2. Câu 1: Đọc bài Chim hoạ mi hót (Tiếng Việt 5, tập hai, trang 123) và trả lời các câu hỏi sau :


Luyện từ và câu - Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy) trang 78, 79

Giải câu 1, 2 bài Luyện từ và câu - Ôn tập về dấu câu (dấu phẩy) trang 78, 79 VBT Tiếng Việt 5 tập 2. Câu 1: Dấu phẩy trong các câu dưới đây được dùng làm gì ? Viết câu trả lời vào ô thích hợp trong bảng tổng kết.


Tập làm văn - Tả con vật (Chuẩn bị cho bài kiểm tra viết) trang 79, 80

Giải đề văn bài Tập làm văn - Tả con vật (Chuẩn bị cho bài kiểm tra viết) trang 79, 80 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 2. Đề bài: Lập dàn ý chi tiết cho đề bài sau :


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến