Tuần 30 - Ngôi nhà chung


Chính tả - Tuần 30 Trang 54

(1) Chọn chữ thích hợp trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống


Luyện từ và câu - Tuần 30 Trang 55

1. Gạch dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi "Bằng gì ?


Chính tả - Tuần 30 Trang 56

Giải bài tập Chính tả - Tuần 30 Trang 56 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2


Tập làm văn - Tuần 30 Trang 56

Viết một bức thư (khoảng 10 câu) cho một bạn nước ngoài để làm quen và bày tỏ tình thân ái.


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến