Tuần 30. Ngôi nhà chung


Soạn bài Gặp gỡ ở Lúc- xăm- bua trang 98 SGK Tiếng Việt 3 tập 2
Giải câu 1, 2, 3, 4 bài Gặp gỡ ở Lúc- xăm- bua trang 98 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 1. Đến thăm một trường tiểu học ở Lúc-xăm-bua, đoàn cán bộ Việt Nam gặp những điều gì bất ngờ thú vị?


Kể chuyện Gặp gỡ ở Lúc- xăm- bua trang 99 SGK Tiếng Việt 3 tập 2
Giải bài tập Kể chuyện Gặp gỡ ở Lúc- xăm- bua trang 99 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Đề bài: Kể lại câu chuyện Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua bằng lời của em.


Chính tả bài Liên hợp quốc trang 100 SGK Tiếng Việt 3 tập 2
Giải câu 1, 2, 3 Chính tả bài Liên hợp quốc trang 100 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 2. Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống?


Soạn bài Một mái nhà chung trang 100 SGK Tiếng Việt 3 tập 2
Giải câu 1, 2, 3, 4 bài Một mái nhà chung trang 100 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 3. Mái nhà chung của muôn vật là gì ?


Luyện từ và câu: Đặt và trả lời câu hỏi Bằng gì? trang 102 SGK Tiếng Việt 3 tập 2
Giải câu 1, 2, 3, 4 Luyện từ và câu: Đặt và trả lời câu hỏi Bằng gì trang 102 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 1. Tìm các bộ phận câu trả lời cho câu hỏi "Bằng gì ?"


Soạn bài Ngọn lửa Ô-lim-pích trang 103 SGK Tiếng Việt 3 tập 2
Giải câu 1, 2, 3 bài Ngọn lửa Ô-lim-pích trang 103 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 1. Đại hội Thể thao Ô-lim-pích có từ bao giờ?


Chính tả bài Một mái nhà chung trang 104 SGK Tiếng Việt 3 tập 2
Giải câu 1, 2 Chính tả bài Một mái nhà chung trang 104 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 2. Điền vào chỗ trống : a) tr hay ch ?


Tập làm văn: Viết thư trang 105 SGK Tiếng Việt 3 tập 2
Giải bài tập Tập làm văn: Viết thư trang 105 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Đề bài: Viết một bức thư ngắn (khoảng 10 câu) cho một bạn nước ngoài để làm quen và bày tỏ tình thân ái.


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa
Bài học liên quan
Từ khóa phổ biến