Tuần 30 - Cùng em học Toán 3


Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 42

Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 2 tuần 30 câu 1, 2, 3, 4 trang 42, 43 với lời giải chi tiết. Câu 4. Một xưởng bánh kẹo chuẩn bị cho dịp Tết thiếu nhi 1 - 6...


Giải câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 43, 44, 45

Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 2 tuần 30 câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 43, 44, 45 với lời giải chi tiết. Câu 5. Viết số thích hợp vào ô trống : ...


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến