Tuần 30 - Cùng em học Toán 2


Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 43, 44

Giải Cùng em học Toán lớp 2 tập 2 tuần 30 câu 1, 2, 3, 4 trang 43, 44 với lời giải chi tiết. Câu 2. Viết số đo thích hợp vào chỗ chấm...


Giải câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 44, 45, 46

Giải Cùng em học Toán lớp 2 tập 2 tuần 30 câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 44, 45, 46 với lời giải chi tiết. Câu 8. Đo độ dài các cạnh của hình tam giác ABC, viết vào chỗ chấm rồi tính chu vi...


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến