Tuần 29 - Nam và nữ


Chính tả - Tuần 29 trang 66

Giải câu 1, 2 bài Chính tả - Tuần 29: Đất nước trang 66 VBT Tiếng Việt 5 tập 2. Câu 1: Đọc bài văn Gắn bó với miền Nam (Tiếng Việt 5, tập hai, trang 109 - 110), viết lại những cụm từ chỉ các huân chương, danh hiệu và giải thưởng trong bài văn:


Luyện từ và câu - Ôn tập về dấu câu (Dấu chấm, chấm hỏi, chấm than) trang 67, 68

Giải câu 1, 2, 3 bài Luyện từ và câu - Ôn tập về dấu câu (Dấu chấm, chấm hỏi, chấm than) trang 67, 68 VBT Tiếng Việt 5 tập 2. Câu 1: Mỗi dấu chấm, chấm hỏi và chấm than trong mẩu chuyện vui dưới đây được dùng làm gì ? Điền câu trả lời vào bảng ở dưới.


Tập làm văn - Tập viết đoạn đối thoại trang 68, 69, 70, 71

Giải câu 1, 2 bài Tập làm văn - Tập viết đoạn đối thoại trang 68, 69, 70, 71, 72 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 2. Câu 1: Đọc lại một trong hai phần của truyện Một vụ đắm tàu (Tiếng việt 5, tập hai, trang 108-109):


Luyện từ và câu - Ôn tập về dấu câu (Dấu chấm, chấm hỏi, chấm than) trang 72, 73

Giải câu 1, 2, 3 bài Luyện từ và câu - Ôn tập về dấu câu (Dấu chấm, chấm hỏi, chấm than) trang 72, 73 VBT Tiếng Việt 5 tập 2. Câu 1: Điền dấu câu thích hợp vào mỗi chỗ trống trong đoạn đối thoại dưới đây:


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến