Tuần 29 - Thể thao


Chinh tả - Tuần 29 Trang 51
1 Viết tên các bạn học sinh trong câu chuyện Buổi học thể dục : ……………………………………………………………………………


Luyện từ và câu - Tuần 29 Trang 51
1.Viết vào ô trống tên các môn thể thao bắt đầu bằng nhũng tiếng sau:


Chính tả - Tuần 29 Trang 52
Giải bài tập Chính tả - Tuần 29 Trang 52 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2


Tập làm văn - Tuần 29 Trang 53
Dựa vào bài tập làm văn miệng tuần trước, viết một đoạn văn (từ 5 đến 7 câu) kể lại một trận thi đấu thể thao mà em có dịp xem.


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa