Tuần 29 - Thể thao


Chinh tả - Tuần 29 Trang 51
1 Viết tên các bạn học sinh trong câu chuyện Buổi học thể dục : ……………………………………………………………………………


Luyện từ và câu - Tuần 29 Trang 51
1.Viết vào ô trống tên các môn thể thao bắt đầu bằng nhũng tiếng sau:


Chính tả - Tuần 29 Trang 52
Giải bài tập Chính tả - Tuần 29 Trang 52 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2


Tập làm văn - Tuần 29 Trang 53
Dựa vào bài tập làm văn miệng tuần trước, viết một đoạn văn (từ 5 đến 7 câu) kể lại một trận thi đấu thể thao mà em có dịp xem.


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa
Bài học liên quan
Từ khóa phổ biến