Tuần 29. Thể thao


Soạn bài Buổi học thể dục trang 89 SGK Tiếng Việt 3 tập 2
Giải câu 1, 2, 3, 4 bài Buổi học thể dục trang 89 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 1. Các bạn trong lớp thể hiện bài thể dục như thế nào?


Kể chuyện Buổi học thể dục trang 90 SGK Tiếng Việt 3 tập 2
Giải bài tập Kể chuyện Buổi học thể dục trang 90 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Đề bài: Kể lại toàn bộ câu chuyện Buổi học thể dục bằng lời của một nhân vật.


Chính tả bài Buổi học thể dục trang 91 SGK Tiếng Việt 3 tập 2
Giải câu 1, 2, 3 Chính tả bài Buổi học thể dục trang 91 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 2. Viết tên các bạn học sinh trong câu chuyện Buổi học thể dục.


Soạn bài Bé thành phi công trang 91 SGK Tiếng Việt 3 tập 2
Giải câu 1, 2, 3 bài Bé thành phi công trang 91 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 2. Tìm những câu thơ cho thấy chú bé tỏ ra rất dũng cảm.


Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thể thao. Dấu phẩy trang 93 SGK Tiếng Việt 3 tập 2
Giải câu 1, 2, 3 Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thể thao. Dấu phẩy trang 93 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 1. Hãy kể tên các môn thể thao bắt đầu bằng những tiếng sau: a) bóng, b) chạy, c) đua, d) Nhảy


Soạn bài Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục trang 94 SGK Tiếng Việt 3 tập 2
Giải câu 1, 2, 3 bài Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục trang 94 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 1. Sức khoẻ cần như thế nào trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ?


Chính tả bài Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục trang 95 SGK Tiếng Việt 3 tập 2
Giải câu 1, 2 Chính tả bài Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục trang 95 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 2. Điền vào chỗ trống : a) s hay x ?


Tập làm văn: Viết về một trận thi đấu thể thao trang 96 SGK Tiếng Việt 3 tập 2
Giải bài tập Tập làm văn: Viết về một trận thi đấu thể thao trang 96 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Đề bài: Dựa vào bài làm văn miệng tuần trước, hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 5 đến 7 câu) kể lại một trận thi đấu thể thao mà em đã có dịp xem.


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa
Bài học liên quan
Từ khóa phổ biến