Tuần 29. Thể thao


Soạn bài Buổi học thể dục trang 89 SGK Tiếng Việt 3 tập 2
Giải câu 1, 2, 3, 4 bài Buổi học thể dục trang 89 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 1. Các bạn trong lớp thể hiện bài thể dục như thế nào?


Kể chuyện Buổi học thể dục trang 90 SGK Tiếng Việt 3 tập 2
Giải bài tập Kể chuyện Buổi học thể dục trang 90 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Đề bài: Kể lại toàn bộ câu chuyện Buổi học thể dục bằng lời của một nhân vật.


Chính tả bài Buổi học thể dục trang 91 SGK Tiếng Việt 3 tập 2
Giải câu 1, 2, 3 Chính tả bài Buổi học thể dục trang 91 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 2. Viết tên các bạn học sinh trong câu chuyện Buổi học thể dục.


Soạn bài Bé thành phi công trang 91 SGK Tiếng Việt 3 tập 2
Giải câu 1, 2, 3 bài Bé thành phi công trang 91 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 2. Tìm những câu thơ cho thấy chú bé tỏ ra rất dũng cảm.


Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thể thao. Dấu phẩy trang 93 SGK Tiếng Việt 3 tập 2
Giải câu 1, 2, 3 Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thể thao. Dấu phẩy trang 93 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 1. Hãy kể tên các môn thể thao bắt đầu bằng những tiếng sau: a) bóng, b) chạy, c) đua, d) Nhảy


Soạn bài Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục trang 94 SGK Tiếng Việt 3 tập 2
Giải câu 1, 2, 3 bài Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục trang 94 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 1. Sức khoẻ cần như thế nào trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ?


Chính tả bài Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục trang 95 SGK Tiếng Việt 3 tập 2
Giải câu 1, 2 Chính tả bài Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục trang 95 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 2. Điền vào chỗ trống : a) s hay x ?


Tập làm văn: Viết về một trận thi đấu thể thao trang 96 SGK Tiếng Việt 3 tập 2
Giải bài tập Tập làm văn: Viết về một trận thi đấu thể thao trang 96 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Đề bài: Dựa vào bài làm văn miệng tuần trước, hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 5 đến 7 câu) kể lại một trận thi đấu thể thao mà em đã có dịp xem.


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa