Tuần 29 - Cùng em học Toán 3


Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 38, 39
Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 2 tuần 29 câu 1, 2, 3, 4 trang 38, 39 với lời giải chi tiết. Câu 1. Viết vào ô trống (theo mẫu) :...


Giải câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 40, 41
Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 2 tuần 29 câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 40, 41 với lời giải chi tiết. Câu 6. Một mảnh bìa hình vuông có cạnh dài 60mm. Tính diện tích mảnh bìa đó...


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa
Bài học liên quan
Từ khóa phổ biến