Tuần 28 - Ôn tập giữa học kì 2


Ôn tập giữa học kì 2 - Tuần 28 - Tiết 1 trang 58, 59

Giải bài tập bài Ôn tập giữa học kì 2 - Tuần 28 - Tiết 1 trang 58, 59 VBT Tiếng Việt 5 tập 2. Tìm thêm ví dụ điền vào bảng tổng kết sau :


Ôn tập giữa học kì 2 - Tuần 28 - Tiết 2 trang 59

Giải bài tập bài Ôn tập giữa học kì 2 - Tuần 28 - Tiết 2 trang 59 VBT Tiếng Việt 5 tập 2. Dựa theo câu chuyện Chiếc đồng hồ (Tiếng Việt 5, tập hai, trang 9), em hãy viết tiếp một vế câu vào chỗ trống để tạo câu ghép :


Ôn tập giữa học kì 2 - Tuần 28 - Tiết 3 trang 60, 61

Giải bài tập bài Ôn tập giữa học kì 2 - Tuần 28 - Tiết 3 trang 60, 61 VBT Tiếng Việt 5 tập 2. Đọc bài văn sau và thực hiện các yêu cầu ở dưới.


Ôn tập giữa học kì 2 - Tuần 28 - Tiết 4 trang 61, 62

Giải câu 1, 2 bài Ôn tập giữa học kì 2 - Tuần 28 - Tiết 4 trang 61, 62 VBT Tiếng Việt 5 tập 2. Câu 1: Ghi lại tên các bài tập đọc là bài văn miêu tả em đã học từ tuần 19 đến tuần 27 :


Ôn tập giữa học kì 2 - Tuần 28 - Tiết 5 trang 62

Giải bài tập bài Ôn tập giữa học kì 2 - Tuần 28 - Tiết 5 trang 62 VBT Tiếng Việt 5 tập 2. Viết một đoạn văn ngắn khoảng 5 câu tả ngoại hình của một cụ già mà em biết.


Ôn tập giữa học kì 2 - Tuần 28 - Tiết 6 trang 62, 63

Giải bài tập bài Ôn tập giữa học kì 2 - Tuần 28 - Tiết 6 trang 62, 63 VBT Tiếng Việt 5 tập 2. Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống để liên kết các câu trong những đoạn văn sau :


Ôn tập giữa học kì 2 - Tuần 28 - Tiết 7 trang 63, 64, 65

Giải bài tập bài Ôn tập giữa học kì 2 - Tuần 28 - Tiết 7 trang 63, 64, 65 VBT Tiếng Việt 5 tập 2. Đọc bài văn trong sách Tiếng Việt 5, tập hai, trang 103, 104. Dựa vào nội dung bài đọc, đánh dấu X vào □ trước ý trả lời đúng :


Ôn tập giữa học kì 2 - Tuần 28 - Tiết 8 trang 65

Giải bài tập bài Ôn tập giữa học kì 2 - Tuần 28 - Tiết 8 trang 65 VBT Tiếng Việt 5 tập 2. Em hãy tả người bạn thân của em ở trường.


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Từ khóa phổ biến