Tuần 28. Thể thao


Soạn bài Cuộc chạy đua trong rừng trang 80 SGK Tiếng Việt 3 tập 2

Giải câu 1, 2, 3, 4 bài Cuộc chạy đua trong rừng trang 80 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 1. Ngựa Con chuẩn bị dự hội thi như thế nào ?


Kể chuyện Cuộc chạy đua trong rừng trang 82 SGK Tiếng Việt 3 tập 2

Giải bài tập Kể chuyện Cuộc chạy đua trong rừng trang 82 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Đề bài: Kể lại toàn bộ câu chuyện Cuộc chạy đua ở trong rừng bằng lời của Ngựa Con


Chính tả bài Cuộc chạy đua trong rừng trang 83 SGK Tiếng Việt 3 tập 2

Giải câu 1, 2 Chính tả bài Cuộc chạy đua trong rừng trang 83 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 2. a) Điền vào chỗ trống l hay n ?


Soạn bài Cùng vui chơi trang 83 SGK Tiếng Việt 3 tập 2

Giải câu 1, 2, 3 bài Cùng vui chơi trang 83 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 3. Vì sao nói "Chơi vui, học càng vui" ?


Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Để làm gì? trang 85 SGK Tiếng Việt 3 tập 2

Giải câu 1, 2, 3 Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Để làm gì? trang 85 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 2. Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Để làm gì ?


Soạn bài Bản tin trang 86 SGK Tiếng Việt 3 tập 2

Giải câu 1, 2, 3 bài Bản tin trang 86 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 3. Ngoài tin thể thao, báo chí còn cho ta biết những tin gì ?


Chính tả bài Cùng vui chơi trang 88 SGK Tiếng Việt 3 tập 2

Giải câu 1, 2 Chính tả bài Cùng vui chơi trang 88 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 2. Tìm các từ : a) Chứa tiếng bắt đầu bằng l hay n, có nghĩa như sau : Môn thể thao trèo núi


Tập làm văn: Kể lại một trận thi đấu thể thao trang 88 SGK Tiếng Việt 3 tập 2

Giải câu 1, 2 Tập làm văn: Kể lại một trận thi đấu thể thao trang 88 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 1. Kể lại một trận thi đấu thể thao.


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến