Tuần 28 - Cùng em học Toán 5


Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 41, 42

Giải Cùng em học Toán lớp 5 tập 2 tuần 28 câu 1, 2, 3, 4 trang 41, 42 với lời giải chi tiết. Câu 1. Một đoàn tàu vượt qua một cây cầu dài 1500m hết 2 phút 30 giây. Tính vận tốc của đoàn tàu (km/giờ), biết rằng chiều dài của đoàn tàu là 120m.


Giải câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 42, 43

Giải Cùng em học Toán lớp 5 tập 2 tuần 28 câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 42, 43 với lời giải chi tiết. Câu 5. Điền dấu (>,<,=) thích hợp vào chỗ chấm : 345 687 ... 345 678 ; ...


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến