Tuần 27 - Cùng em học Tiếng Việt 5 tập 2


Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 33, 34, 35
Giải Cùng em học tiếng việt lớp 5 tập 2 tuần 27 câu 1, 2, 3, 4 trang 33, 34, 35 với lời giải chi tiết. Câu 1a: Nhà của nhân vật tôi nằm ở đâu?


Giải câu 5, 6, 7, vui học trang 35, 36
Giải Cùng em học tiếng việt lớp 5 tập 2 tuần 27 câu 5, 6, 7, vui học trang 35, 36 với lời giải chi tiết. câu 5: Trong câu sau, các vế câu ghép được nối với nhau bằng cách nào?


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa