Tuần 26 - Lễ hội


Chính tả - Tuần 26 Trang 35

Chọn bài tập 1 hoặc 2 : 1 Điền vào chỗ trống r, d hoặc gi


Luyện từ và câu - Tuần 26 trang 35

1 Nối từ ở cột A với nghĩa thích hợp ở cột B :


Chính tả - Tuần 26 Trang 37

Giải bài tập Chính tả - Tuần 26 Trang 37 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2


Tập làm văn - Tuần 26 Trang 37

Viết một đoạn văn (khoảng 5 câu) kể về một trò vui (chơi cờ, đấu vật, kéo co, đua thuyền, ném còn, đá cầu, bịt mắt bắt dê, ca hát, nhảy múa,…) trong ngày hội ở trường hoặc ở địa phương của em.


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến